article-image

The decline of the west

Artikel USAs politiska och ekonomiska makt är inte längre självklar. Men de senaste årens många superhjältefilmer är ett försök att upprätthålla ett sken av dominans. Victor Schultz ser en stormakt som desperat brottas med sin identitet. 2011-01-28. 4 kommentarer.

article-image

Retake the universe

Artikel I witch housens fascination för det obehagliga finns en vilja att formulera sin egen fiktion och verklighet. Därför går den inte heller att skämta bort. Lisa Ehlin ser en tydlig koppling till Alexander McQueens subversiva mode. 2011-01-21. 17 kommentarer.

article-image

Med Godard i språkets gränsland

Artikel Livet och litteraturen är ett återkommande tema i Jean-Luc Godards nya vågen-verk. I "Pierrot le fou" försöker Marianne och Pierrot göra sin kärlek levande men ställs inför en olöslig konflikt mellan språket och verkligheten. 2011-01-16.

article-image

Sanningssökare

Artikel Bill Hicks filosofi om det fria utbytandet av idéer är fortfarande i allra högsta grad gångbar. Adrian Hörnquist ser dokumentären "American: The Bill Hicks Story" och fångas av en satiriker med full kontakt med sin inre röst. 2011-01-07. 8 kommentarer.