article-image

Från mod till knodd

Artikel »Jag är alltså 35 år och inom kort tvåbarnsfar. Summa jag lagt på leksaker och kläder till min son innevarande lönecykel: 0 svenska kronor«. Martin Cöster skriver om hur föräldraskap och ett ihållande klädintresse ofta krockar i vardagen. 2012-10-28. 2 kommentarer.

Foto: Jerry Bauer

Foto: Jerry Bauer

Frame vid alfabetets gräns

Artikel »Varenda fantasi, varje tanke, varje insikt om att vara annorlunda förvandlas till djupt dramatiska fantasiteckningar i trycksvärta.« Kristofer Andersson läser Janet Frames debutroman Ugglor gråter och känner igen sig i utmaningen att kontrollera sina egna tankar. 2012-10-22. 12 kommentarer.