article-image

En modell för kamp

Artikel Black Power-rörelsens resning mot förtrycket under 60- och 70-talet kom att bli en föregångare för befrielsegrupper världen över. Victor Schultz ser nya dokumentären "The Black Power Mixtape" och undrar hur kampen mot förlegad makt ser ut i dag. 2011-03-30. 10 kommentarer.

article-image

Döden framför vuxendomen

Artikel Rädslan för samhällets kättingar har skildrats återkommande inom populärkulturen. I filmen "Badlands" är tonårsflykten och dess relation till döden central. Victor Schultz ser kopplingar både bakåt och framåt i tiden. 2011-03-09.

article-image

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

I postkritikens sköna värld

Artikel Rolling Stone-skribenten Chris Weingarten menar att bloggar och forum vattnar ur musiken all dess mening. Men i dagens nätkultur har den deltagande lyssnaren blivit en vägledare till det personliga i en fysisk miljö – en slags curator. 2011-03-02. 1 kommentar.