article-image

Återupprepa till döden

Intervju »Att bevara sin frihet och sitt oberoende i en girig och skeptisk miljö. Vi vill kunna göra vad vi vill när vi vill utan att behöva be om andras tillåtelse«. TMA mailar med Mariam Wallentin som tillsammans med Andreas Werliin står bakom färska etiketten Repeat Until Death. 2015-11-12. 17 kommentarer.

article-image

Vattenkraft

Artikel Wildbirds & Peacedrums ville ta sig vidare. Lösningen blev en kyrka på Island tillsammans med en kör och ett oljefat. Resultatet: En skiva om vatten och hur cirkelrörelsen formar livet. 2010-07-26. 2 kommentarer.