C.J. Sanders

Foto: C.J. Sanders

Austin: please don’t move here

Resereportage Det landade ett vykort på TMA:s redaktion stämplat i Austin, Texas. I det berättar Emmy Ekelund om en evigt blomstrande musikscen full av fattiga men passionerade musiker som ständigt går i klinch med kommunala regleringar och konservativa politiker. 2013-11-12.

article-image

Lunds centralstation

Dom jag kommer bort ifrån

Resereportage "Folk Å Rock är ett Hemtex i dag. Kulturmejeriet som under sina glansdagar levererade musikminnen för en hel generation, ligger i en orubblig dvala." Holly Astera gör en mental resa tillbaka till sin hemort Lund och konstaterar att den forna rockstaden inte är sig lik. 2011-10-02.