Towlie. Foto: Izabella Englund

Towlie. Foto: Izabella Englund

Marschfunkmusik och meloner

Intervju Towa Andersson gör under namnet towLie egen och nyckfull techno, och som Skitungen skitig och lekfull »epasynt«. Allt släpps på egna skivbolaget Käften där stora och små bokstäver samsas med vattenmeloner. Adrian Hörnquist kontaktade henne för att ta reda på mer.

Towa Andersson är dj, producent och skivbolagsdirektör. Det kanske inte låter så uppseendeväckande i dagens DIY-era. Men Towa är ingen som gapar i flera kanaler för att höras utan att ha något relevant att säga. Istället har hon vigt sin tid åt tankeväckande elektronisk musik som är på samma gång lurig, svårfångad och underjordisk. Det är musik som får en att fastna i obskyra inspelningar på soundcloud och bandcamp och vilja höra mer men inte få allt serverat.

Sedan början av 2000-talet gör Towa under namnet Towlie synthknorrig och egen techno som bubblar av ljud och infall. 2013 släpptes singeln »This is a momenth (Bmx Edit)«, med en edit av producenten Bmx. Låten ingick på en samlingstolva i serien DJ Muscle utgiven på den amerikanska etiketten W.T. Records och fick fin spridning. Sedan dess har Towlie synts och hörts med sina produktioner lite varstans, som på Under Bron i Stockholm, i radiokanalen Radio Skanstull eller i form av dj-sets på egna klubb Syntvilla Synvilla. Hon har även samarbetat och uppträtt tillsammans med kollegan Frida-Li Lövgren i Quiltland.

Towa har även andra projekt. I Skitungen får hon utlopp för en mer lekfull sida. Musiken låter som om den vore inspelad på en vanlig kassettbandspelare i ett gammalt dammigt skjul. Instrumentationen är enkla Yamaha-synthar, trummaskiner och skev sång som sjunger rader som »ofrivilliga rörelser«. Towa kallar det själv för »epasynt«.

Skitungen ges ut på Käften, skivbolaget som Towa driver och där likasinnade akter som Empfänger, Feeders och Egyptian Eyeliner ges ut på vinylsinglar och tolvor. Käftens visuella sida är talande för hur mycket av musiken som Towa är involverad i låter. Det är en serieartad och färgsprakande estetik. Det är vattenmeloner och en hejdlös blandning av stora och små bokstäver. Det är en estetik som är oberäknelig och som inte går att annat än älska.

Nu är Towlie aktuell på Sónar-festivalen i Stockholm som äger rum den 13–14 februari.

Jag skickade några frågor. Och fick tillbaka svaren i versaler och gemener om vartannat.

Hur började du med musik?
– Jag haR aLLtid håLLt på med musik. SpeLade föRst bLockfLöjt och sen piano och sjungit i köR. När jag vaR 17 så bLev jag kompis med en Kaj som hade skivspeLare och masSa technoVinyLer och jag böRjade spiNNa heMMa hos honom. BöRjade köpa egna skivor och speLa ute Lite småTT.

– Träffade sen en kiLLe vid namn Robin som hade en tRuMMmaskin och en synt och vi böRjade Leka med musik tiLLsaMMans och på den vägen är det.

Gjorde du annan musik innan du började släppa grejer under namnet Towlie?
– Jag och Robin hade våRat pRojekt klorex & sugar, klorex och socker. Det vaR väL någon bLandning meLLan house och eLektro vi höLL på med.

– Har nu även EmpfängeR-pRojektet med min sLing (från skivbolaget Born Free, reds anm.) och det vi göR skuLLe jag kaLLa föR någon sLags fRustReRadsmåbaRnsföRäLdeRmusik.

När startade du Towlie? Började det som ett dj-alias och utvecklades sedan till producerande?
– Det böRjade som eTT dj-namn för LängeLängeSen, typ böRjan på 2000-taLet.

– EgentLigen inte aLLs tänkt aTT jag skuLLe använda det även som musikmakaRe. Det bLev så däRföR aTT mR wiLLie buRns (WTrecords) skuLLe ge ut Låten »This is a momenth« och vägrade ha the shiTkid som det pRojektet heTTe, på sin LabeL. »i ain’t having no shitkid on my LabeL« sa han och så bLev det towLie : ).

Om du skulle beskriva det du gör med Towlie med tre meningar vad skulle du skriva då?
– Just nu i en mening : SpeLaR maRschfunkmusik på näTTeRna och pRoduceRaR mjöLk på dagaRna.

Jag gillar hur du blandar små bokstäver med versaler. Och du skriver ut Towlie som towLie till exempel. Varför gör du det?
– Jag böRjade göRa det därför aTT jag tycKte aTT det vaR snyGGt och sen haR det bLivit som eTT tvång. Jag kan typ inte inte göRa det. Endast med mina baRns faRmoR och faRfaR meSsar jag vanLigt med så de inte bLir oRoLiga föR min häLsa.

Du har även projektet Skitungen. Jämfört med Towlie så är Skitungen mer skitigt och synthigt, det låter nästan lite som Cabaret Voltaire och något annat tidigt band och sedan din sång på det med texter på svenska. Jag gillar det som fan. Vad är den musikaliska tanken med Skitungen?
– KuL aTT du giLLart : ). Tanken med skitungen är aTT det ska vaRa meR skitigt och ofiLLtReRat, pRecis som du skRev, och inte på så stoRt aLLvaR. Jag haR använt mycket LeksaksSynthar och tRuMMaskineR och baRa Lekt Liksåm. EpaSynt kaLLar jag det : ).

Med Skitungen har du släppt sjuan Ofrivilliga rörelser. Kommer du att ge ut något mer med?
– JaPP. deT äR eTT kaSSeTTaLbum på g på käfTen och sen en Låt som skaLL vaRa med på en samLingskaSseTT på flexiwave.

Du driver skivbolaget Käften. Jag älskar namnet. Hur valdes det?
– Det är deLs en hyLLning tiLL min fantastiska faR som jag växte uPP med, han vaR tandLäkaRe och pLuGGade på käfTis, och deLs ett Litet fingeR, typ jag gör vad jag viLL och hör sen.

Vad är det för inriktning på Käften och vilka artister ges ut på etiketten? Egyptian Eyeliner, Feeders och Klorex55 är tre av artisterna va?
– jA de aRtisteRna haR sLäPPt på käfTen och det kåMMer meRa med dom men ocKså andRa goingaR. SLäppeR aLLt jag giLLar baRa men tänkeR väL aTT 7″-tummarna kan va lite meRa expRimenteLLa och inte behöveR vaRa så dansgoLviga.

Käftens estetik är väldigt lekfull, serieteckningsartad och snygg. Är det du som gör formen för bolaget också vad gäller hemsida och layout på släpp?
– jAviSst är det så. Har docK nu pLaneR på en ny meLonLoGGa och haR tagit Lite hjäLp med bokstäveRna av min käRa vän Arvid Wretman(YPiN), men i LekväRLden bLir jag kvaR.

Vattenmeloner verkar vara ett återkommande inslag i formen, bland annat i loggan. Hur kommer det sig?
– En roLig gRejj som gåTT öveRstyR och nu även bLivit en mani.

Vad gör du annars vid sidan av musiken? Är du inne i 9-5-hjulet eller frilansar du eller pluggar?
– Just nu äR jag maMMaLedig med miTT andRa baRn så det är mycKet mjöLkproduktion som pågåR.

Du ska uppträda på Sónar i Stockholm den 14 februari. Vad kommer du att köra? Blir det ett dj-set?
– JaviSst, det bLir eTT möRkt dj-set på 1h30m.

Vad har du för andra planer under 2015, är det släpp och samarbeten på gång?
– Har fLeRa sLäPP på g på käfTen men just nu LetaR jag ny distribution då de jag saMMarbetade med tidigaRe konkat tyväRR. Empfänger haR en 12”-tummare som skaLL sLäPPas på Born Free också : ).

Till sist, lista fem bra technodängor som du lyssnat mycket på den senaste tiden?
– Inte techno kanske men bRa Musik swedania ReLated, heRe iT comes:

1. Scott Young – »Pseudo Crushed Funk« (Born Free 17)

2. ALVAR. – »The very witching time of night (un-mixed version)«

3. MCMXCI – »A3 Untitled 3« (OPAL010)

4. Your Planet Is Next – »Route 375« (JYC001LP)

5. Rutherford – »Data Surge« (Stilleben042)

/

Towlie spelar på Sónar i Stockholm nu på lördag den 14 februari.

Mer Towlie, här

Mer Käften, här och här