article-image

En kärlekshistoria

Artikel På en Statoilmack hittar Martin Janzon en samling med undermåliga versioner av hits som "Ring my bell". Där börjar ett innerligt förhållande till discon och behovet av att dansa bort vardagens bekymmer. 2012-01-18. 4 kommentarer.