article-image

Modeskaparnas musor

Artikel Modevärlden vill inte längre framstå som en kall värld där allting förgås över en vecka. Den rannsakar sig själv och därmed också musikartisternas roll. Förhållandet har gett upphov till både lyckade och mardrömslika ögonblick. 2011-02-08. 16 kommentarer.