article-image

Vår tids cynism

Artikel »BBH:s idioti var knappast en engångsföreteelse och Brookers historietter må vara science fiction, men jag tror inte att jag är ute och cyklar när jag läser av de båda som ett dåligt omen.« Hateff Mousaviyan funderar kring spjutspetsteknologi och ser paralleller mellan en engelsk reklambyrås arbetssätt och Charlie Brookers tv-serie Black Mirror. 2013-01-15.