article-image

Hur jag fick Megan Boyle att sluta liveblogga

Artikel »Boyle uppehåller sig kring att ha långtråkigt, att sitta på toaletten och att twittra på mobiltelefonen. Hon har ingen ambition att skriva viktigheter eller att tala för en hel generation.« Carl Lindsten berättar om Megan Boyle, författaren som oredigerat och utan andningspauser lägger ut sitt liv för allmän beskådan. 2013-11-14. 5 kommentarer.