article-image

Aimez-la ou quittez-la!

Intervju För Romain Gavras finns ingen stark vänster- eller högerpolitik i dag. Istället intresserar han sig för det slumpmässiga våldet som uttryck för missnöje. Ett raseri som han skildrar i sina videoverk, och som han själv känner inför sitt hemland Frankrike. 2010-11-23. 13 kommentarer.