article-image

Versioner av vara(t/n) #22

Artikel »Verkligheten är sådant som inte försvinner«. I sitt senaste verk tolkar Fredrik Edin intervjucitat från Philip K. Dick. Självklart med en sylvass dubmix som ackompanjemang! 2016-04-29.