article-image

Raptejper från Houston

Artikel »Kärleken till DJ Screw handlar om respekten han gav till en stad ingen verkade bry sig om«. Henrik Svensson har läst årets bäst musikbiografi i Lance Scott Walkers Houston Rap Tapes. 2014-06-03.