article-image

Voguing i size large

Artikel Hanna Johansson ser föreställningen "Antigone Sr./Twenty looks or Paris is Burning at The Judson Church" – inspirerad av dokumentären "Paris is burning" – på Dansens Hus i Stockholm. Referenserna till mode, musik och film är många men det blir aldrig riktigt angeläget. 2012-05-04. 2 kommentarer.