article-image

2008-09-05, Malmo, Embassy spelar pa Debaser Malmo Foto: Oscar Berggren/ROCKFOTO

Kapitel fjorton: 2005

Svensk indie 1999-2009 Fjortonde kapitlet ur Billy Rimgards ”3:25,290 – En subjektiv berättelse om svensk indie 1999-2009" handlar om en intensiv period mellan senhösten 2004 och sommaren 2006. 2012-06-04.