article-image

Chief Keef: Utan ansträngning

Artikel Chief Keef är en sådan rappare vars person är så oerhört mycket större än hans musik. Han är sexton år gammal och kommer från Chicagos fattiga South Side. Men samtidigt har han ett nästan naturligt flow i själva rösten. Det låter som att han knappt anstränger sig, skriver Sanna Berg. 2012-04-22. 1 kommentar.